Tag

Apache Traffic Server

Hướng dẫn cài đặt Apache Traffic Server như một Reverse-Proxy trên Ubuntu 14.04

Hướng dẫn cài đặt Apache Traffic Server như một Reverse-Proxy trên Ubuntu 14.04 Giới Thiệu Apache Traffic Server là một máy chủ proxy lưu trữ có thể mở rộng có khả năng xử lý đồng thời một khối lượng lớn request trong lúc đang duy trì độ trễ rất thấp. Khi so sánh với các […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑