Tag

DevOps

Phần 1: Tại sao container lại cần thiết cho DevOps?

So sánh giữa VPS và Container. VPS là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau và chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ… Continue Reading →

Sentry là gì?

1. Sentry là gì? Sentry là phần mềm mã nguồn mở giúp các developer theo dõi và khắc phục các lỗi (exception) trong code theo thời gian thực, được lặp đi lặp lại giúp tăng hiệu quả và cải thiện trải nghiệm người dùng. 2. Tại sao nên sử dụng Sentry? – Nếu bạn đã […]

Cài đặt GitLab CE

GitLab là trình quản lý kho Git nguồn mở, chạy trên môi trường web. Nó cung cấp các tính năng như: wiki, issue-tracking và CI/CD. Các tính năng chính được mô tả ở https://about.gitlab.com/features/ Chúng ta có thể quản lý project trực tuyến trên kho https://gitlab.com/ . Trong trường hợp khác, GitLab cho phép chúng […]

Cài đặt Jenkins

1. Giới thiệu Jenkins Jenkins là hệ thống tự động hóa nguồn mở, hỗ trợ cho quá trình phát triển và triển khai phần mềm. Jenkins cung cấp quá trình tích hợp liên tục (continuous integration) và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân phối liên tục (continuous delivery) Sử dụng Jenkins để […]

Tích hợp Jenkins GitLab

Ở 2 bài trước chúng ta đi qua về cách cài đặt cơ bản Jenkins và GitLab – Cài đặt GitLab CE – Cài đặt Jenkins Bài viết này, chúng ta thừa nhận sự tồn tại của 02 servers: GitLab và Jenkins Công việc tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bước tích hợp Jenkins và GitLab […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑