Tag

Docker Compose

Xây dựng mạng lưới Ethereum cá nhân bằng Docker Compose

Etherum được hình thành và phát triển dựa trên những use cases xoay quanh vân đề quản lý định danh và hợp đồng thông minh (smart contracts). Và đó cũng là vấn đề giải quyết chung của công nghệ blockchain. Nếu bạn muốn bước vào thế giới blockchain mà không phải đào sâu nghiên cứu […]

Phần 2: Giới thiệu hệ sinh thái của Docker

Khi mới bắt đầu với Docker chúng ta rất khó định hướng phải tìm hiểu cái gì trước, cái gì sau bởi có rất nhiều thứ nào là Docker Client, Docker Engine, Docker Machine, rồi build cluster với Docker Swarm,… Continue Reading →

Phần 1: Tại sao container lại cần thiết cho DevOps?

So sánh giữa VPS và Container. VPS là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau và chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ… Continue Reading →

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑