Tag

Ethereum

Xây dựng mạng lưới Ethereum cá nhân bằng Docker Compose

Etherum được hình thành và phát triển dựa trên những use cases xoay quanh vân đề quản lý định danh và hợp đồng thông minh (smart contracts). Và đó cũng là vấn đề giải quyết chung của công nghệ blockchain. Nếu bạn muốn bước vào thế giới blockchain mà không phải đào sâu nghiên cứu […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑