Tag

Mongodb

Cài đặt và các thao tác cơ bản MongoDB 3

Bài viết hướng dẫn cài đặt MongoDB-3x trên CentOS 7 và thao tác cơ bản trên MongoDB I. Giới thiệu và cài đặt MongoDB Giới thiệu Trước giờ hay làm việc với kiểu cơ sở dữ liệu SQL như: MySQL, MS SQL, DB2 và Oracle (cũng mới tiếp xúc). Trong những năm gần đây nổi […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑